Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande
 • Absolute Hosting Monitoring
  • Firewall Devices
   • Primary Firewall
    • Ping | 0 msec (Up)
   • Secondary Firewall
    • Ping | 0 msec (Up)
   • Firewall Gateway
    • Ping | 0 msec (Up)
  • Absolute Hosting DC
   • WEB SERVERS
    • BL1N1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 8.10 % (Up)
     • FTP Service | 45 msec (Up)
    • BL1N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 3.94 % (Up)
     • FTP Service | 40 msec (Up)
    • BL3N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 16 % (Up)
     • FTP Service | 47 msec (Up)
    • BL5N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Web Service | 21 msec (Up)
     • IMAP Service | 9 msec (Up)
     • POP Service | 12 msec (Up)
     • SMTP Service | 20,286 msec (Unusual)
    • BL5N3.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Litespeed Status | 40 msec (Up)
     • SSH LOAD | - (Paused)
     • IMAP | 12 msec (Up)
     • POP3 | 8 msec (Up)
     • SMTP | 13 msec (Up)
    • BL5N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 3.51 % (Up)
     • FTP Service | 47 msec (Up)
    • CF2016.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • FTP Service | 17 msec (Up)
   • MAIL SERVERS
    • BL4N1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 15 msec (Up)
     • SMTP Service | 75 msec (Up)
     • IMAP Service | 12 msec (Up)
    • BL4N2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 71 msec (Up)
     • SMTP Service | 75 msec (Up)
     • IMAP Service | 8 msec (Up)
    • BL4N3.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 57 msec (Up)
     • SMTP Service | 73 msec (Up)
     • IMAP Service | 10 msec (Up)
    • BL4N4.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 71 msec (Up)
     • SMTP Service | 77 msec (Up)
     • IMAP Service | 7 msec (Up)
    • BulkMail Authentication Server
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SMTP | 10 msec (Up)
    • Linux Relay Service
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SMTP Service | 13 msec (Up)
     • Spool Count | 5 Emails (Up)
    • BL7N8.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • POP3 Service | 14 msec (Up)
     • SMTP Service | 16 msec (Up)
     • IMAP Service | 10 msec (Up)
     • Roundcube Webmail | 80 msec (Up)
   • SERVERS
    • MSSQLSSD1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 9.48 % (Up)
     • RAM |   (Up)
     • SQL Service |   (Up)
    • MSSQLSSD2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 1.76 % (Up)
     • RAM | 72 % (Up)
     • SQL Service | 1,194 msec (Up)
    • MySQLSSD1.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Web SQL Service | 43 msec (Up)
     • CPU | 1.56 % (Up)
     • RAM | 17 % (Up)
    • MySQLSSD2.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • CPU | 3.49 % (Up)
     • RAM | 14 % (Up)
     • MySQL Service | 145 msec (Up)
    • SOLIDCP.zadns.co.za
     • Ping | 0 msec (Up)
     • Control Panel Status | 72 msec (Up)
    • EPYC AMD SERVER
     • Ping | 0 msec (Up)
     • SSH Load Average 4 | 7.26 (Up)
   • DNS SERVERS
    • NS4.mydnscloud
     • Ping | 0 msec (Up)
     • DNS Service | 1 msec (Up)
    • NS3.mydnscloud
     • Ping | 279 msec (Up)
     • DNS Service | 281 msec (Up)
    • NS2.mydnscloud
     • Ping | 258 msec (Up)
     • DNS Service | 256 msec (Up)
    • NS1.mydnscloud
     • Ping | 253 msec (Up)
     • DNS Service | 255 msec (Up)
  • ZA Domains Probe
   • ZA Domains
    • Ping | 0 msec (Up)
    • ZA Domains Control Panel | 1,728 msec (Up)
   • ZA Domains Connectivity
    • ZACR Connection Status |   (Up)
    • Co.ZA Domains Timer |   (Up)
    • Org.ZA Domains Timer | 10 Minutes (Up)
    • Web.ZA Domains Timer | 4 Minutes (Up)
    • Net.ZA Domains Timer | 10 Minutes (Up)